Op 29 maart jl. heeft er een informatieavond voor de omwonenden van Hof van Wouw plaatsgevonden. Deze avond hebben we de omwonenden gesproken en geïnformeerd. Uit deze gesprekken zijn veel reacties gekomen en hebben we veel goede suggesties mogen ontvangen. Hieronder de punten die besproken zijn en momenteel verder worden uitgewerkt:

  • parkeren en ontsluiting in relatie tot de bestaande bebouwing
  • bezonning in relatie tot de bestaande bebouwing
  • achterpaden in relatie tot de bestaande bebouwing
  • sloop en belemmeringen
  • asbestsanering: hier zijn we reeds mee begonnen. Helaas zijn deze werkzaamheden tijdelijk stopgezet omdat er zich meeuwennesten met eieren en jonkies op de daken bevinden. Het broedseizoen van de meeuwen is ca. eind augustus afgelopen en tot die tijd is het niet toegestaan om aan de daken te beginnen. De saneringswerkzaamheden worden naar verwachting in september hervat.

In het najaar wordt er een tweede informatie/co-creatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt uiteraard een terugkoppeling geven op de bovengenoemde punten en de laatste stand van zaken wat betreft de ontwikkeling.

Over dit bericht

  • Geplaatst op 28 juni 2018
  • Geplaatst door Blauwhoed Admin
Terug naar het nieuws Ik heb belangstelling

Mogen wij jou op de hoogte houden?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang alle nieuwe updates